Somos EMEGA!

No ano 2020 fomos beneficiarias dunha axuda EMEGA concedida pola Secretaría Xeral de Igualdade. Agradecemos que a Administración apoie os proxectos empresariais desenvolvidos por mulleres.