Aviso legal

O titular da presente páxina web é Nova Xestión Cultural, S.L. Con CIF: B-70168315 e domicilio en Lugar de Seoane-Teo-A Coruña.

Pode contactar connosco nesta dirección de correo electrónico info@novaxestioncultural.com e neste número de teléfono: +34 663297255

Política de privacidade

Os datos de carácter persoal que poidan solicitarse a través desta páxina web serán tratados coas finalidades establecidas a continuación:

Os datos que nos facilites a través do correo electrónico desta páxina web serán tratados coa finalidade de contestar as cuestións que nos formules a través do devandito correo.
Os datos que nos facilites a través de calquera formulario serán tratados coa finalidade especificada no formulario en cuestión.

Ao enviarnos os datos considerados nos parágrafos anteriores, dás o teu consentimento expreso para tratar estes coas finalidades mencionadas, sen prexuízo do teu dereito a revogar ou exercer os teus dereitos respecto a estes conforme se indica nesta política. Os teus datos persoais serán incorporados en ficheiros debidamente notificados ao Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos, en cumprimento das obrigas establecidas na Lei Orgánica de Protección de Datos. Os datos dos titulares non serán comunicados a terceiros en ningún caso. Se por algunha razón fose necesario comunicar os devanditos datos a terceiros, o titular dos datos será informado da devandita circunstancia, con carácter previo á comunicación, especificando as finalidades da comunicación e o terceiro a quen van ser comunicados. NOVA XESTIÓN CULTURAL, SL adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias e suficientes para evitar a perda de datos de carácter persoal ou o mal uso destes, de conformidade coa actual normativa sobre protección de datos de carácter persoal.

O responsable do ficheiro é NOVA XESTIÓN CULTURAL S.L. Se queres exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, podes facelo ante o responsable do ficheiro por calquera medio que permita acredita o envío e a recepción, ou enviando un correo electrónico á seguinte dirección de correo electrónico: info@novaxestioncultural.com.