que facemos

En NXC deseñamos e executamos proxectos culturais cun enfoque social e ético, abordando situacións complexas de xeito creativo.

damos solucions

-deseño conceptual de proxectos e procesos culturais.

-consultoría: análise, diagnose e avaliación de proxectos.

-feiras, xornadas, ciclos, conferencias e relatorios.

-secretaría técnica e produción de eventos.